Trening uważności MBCT

Zapraszam na 8-tygodniowy trening uważności MBCT
MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY FOR DEPRESSION MBCT-D  - dedykowany osobom, które doświadczyły depresji lub stanów obniżonego nastroju
MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY FOR LIFE MBCT-L - dla osób, które chcą poprawić
jakość swojego życia i dobrostan
Oba programy są autoryzowane przez Oxford Mindfulness Centre przy wydziale psychiatrii Uniwersytetu w Oxfordzie.
Podczas treningu nauczysz się technik obniżania napięcia, redukcji stresu, radzenia sobie z trudnymi emocjami, natłokiem myśli, stanami lękowymi oraz jak zapobiegać depresji - będziemy się uczyć:
- doświadczania rzeczywistości poprzez poznawanie technik uważności  
radzenia sobie ze stresem 
- zapobiegania nawrotom depresji, obniżonego nastroju i lęku
- budowania dobrych relacji  
- wzmacniania siły wewnętrznej
- poczucia własnej skuteczności, aby poprawić jakość swojego życia.
Gdzie? GDYNIA, stacjonarnie
Spotykamy się raz w tygodniu: 2-2,5 godziny przez 8 tygodni.
Oraz dodatkowo w jedną sobotę na 6 godzinny dzień uważności w ciszy. ​
Cena: 1300 zł (opłata obejmuje całość kursu łącznie z dniem uważności oraz materiałami w formie skryptu i zestawem instrukcji do praktyki w formie plików mp3).
  - Rezygnacja z udziału najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem zajęć upoważnia do zwrotu 100% opłaty. W przypadku rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć zastrzegamy sobie prawo do zwrotu 50% opłaty. Po tym czasie opłata nie będzie zwracana
 - W przypadku potrzeby otrzymania faktury, prosimy o przesłanie danych do faktury najpóźniej w dniu wniesienia opłaty.
 - Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu konieczna jest obecność na minimum 80% godzin warsztatowych.

 - Jeżeli chcesz, aby tą płatność rozłożyć na raty skontaktuj się w tej sprawie mailowo, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego :
lub o kontakt mailowy:
strefauwaznoscigdynia@gmail.com
Z każdą osobą chcącą wziąć udział w programie skontaktuję się indywidualnie w celu poznania potrzeb i oczekiwań oraz wyjaśnienia kryteriów kwalifikacji na trening.    Czas rozmowy ok. 15-20 min.

więcej o programie

MBCT - PODSTAWY KLINICZNE
Kurs Terapii Poznawczej Opartej na Uważności MBCT to program interwencji opartej na uważności nakierowany na pracę z negatywnymi emocjami i reaktywnymi, negatywnymi wzorcami myślenia w celu zapobiegania nawrotom zaburzeń nastroju. Program został stworzony przez naukowców: Marka Williamsa (Oksford), Johna Teasdale’a (Cambridge) i Zindela Segala (Toronto) w ramach tzw. trzeciej fali terapii poznawczej jako program zapobiegający nawrotom depresji. Rozległe badania kliniczne szybko dowiodły, że efektywność MBCT rozciąga się również na inne obszary zachwiania wewnętrznej równowagi takie jak: chroniczne wyczerpanie i stres, stany lękowe, uzależnienia, nawracające lub nieustępujące stany obniżonego nastroju.

DLA KOGO
Z uwagi na wielką wartość tego programu jest on obecnie udostępniany również poza kontekstem klinicznym dla wszystkich osób, które w różnym stopniu doświadczają cierpienia psychicznego (przewlekły stres, obniżony nastrój, nawracające stany lękowe, wypalenie zawodowe, trudne emocje), pragną poznać swój umysł i tkwiące w nim mechanizmy, aby w sposób wolny i świadomy, nie automatyczny, odpowiadać na trudności i życiowe kryzysy.Praktykując Mindfulness poprawiasz jakość swojego życia, między innymi, poprzez zwiększenie odporności organizmu, poprawę jakość snu, obniżenie ciśnienia. Kiedy praktykujesz wzrasta twoja zdolność do skupienia, poprawiają się pamięć i kreatywność.
Jeśli więc łapiesz się na tym, że działasz “na autopilocie” i za każdym razem, kiedy chcesz odpocząć odczuwasz gonitwę myśli – to znak, że potrzebujesz UWAŻNOŚCI!

JAK WYGLĄDA KURS MBCT?
Kurs uważności nie jest terapią ani coachingiem.
Jest to program interwencji opartej na uważności, praktyce i doświadczaniu.
W przeciwieństwie do psychoterapii nie koncentruje się na badaniu przeszłości, lecz na eksplorowaniu głębi doświadczenia umysłu w danej chwili. W przypadku MBCT ważny jest też element profilaktyki, a więc opracowania strategii radzenia sobie z negatywnymi stanami umysłu w przyszłości i z sygnałami obniżającego się nastroju.

MBCT łączy elementy terapii poznawczej z praktyką medytacyjną i ma na celu umożliwienie uczestnikom odpowiedniej reakcji na stres, ból, problemy emocjonalne, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania. Metoda uczy jak osiągnąć spokój, odzyskać czas dla siebie i poczucie sensu. Pomaga w zdefiniowaniu prawdziwych potrzeb i budowaniu relacji z bliskimi. Poprawia jakość życia.

Kurs MBCT trwa osiem tygodni i składa się z ośmiu dwu i pół godzinnych, cotygodniowych spotkań grupowych, w trakcie których zapoznasz się z konkretnymi praktykami uważności i ćwiczeniami poznawczymi nakierowanymi na rozpoznawanie i uwalnianie się z reaktywnych, negatywnych wzorców myślenia nakręcających spiralę cierpienia psychicznego i obniżonego nastroju. Następnie, stopniowo poznasz alternatywne sposoby świadomego odnoszenia się do trudności i uwalniania od niekorzystnych stanów umysłu. Stąd, kurs MBCT jest zasadniczo procesem praktycznym, doświadczalnym, a nie teoretycznym. Fundamentalnym aspektem programu jest pogłębianie pracy z umysłem poprzez regularną praktykę w domu (z nagraniami) pomiędzy sesjami oraz proces dopytywania w grupie (conteplative inquiry) pozwalający pogłębić doświadczenie wprowadzanych praktyk.
Kurs obejmuje również tzw. Dzień Uważności - całodniową grupową praktykę w milczeniu.

​W programie MBCT wykorzystywane są następujące techniki:

skanowanie ciała / świadomość ciała (body scan)
świadome oddychanie (awareness of breathing)
łagodne ćwiczenia fizyczne / uważna praca z ciałem (mindful movement)
medytacja (choiceless awareness)
medytacja w ruchu (walking meditation)

Samodzielne ćwiczenia w domu (na podstawie otrzymanych instrukcji, skryptów i nagrań w formie plików audio) stanowią nieodłączną część programu.