Trening MBCT

Regularna praktyka uważności daje nadzieję na skuteczne i długotrwałe podniesienie jakości życia, poprawę samopoczucia oraz budowanie zdrowych relacji. 

8 tygodniowy trening uważności - informacje ogólne

MBCT-L (MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY FOR LIFE) – dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia i dobrostan

MBCT-D (MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY FOR DEPRESSION) – dedykowany osobom, które doświadczyły depresji lub stanów obniżonego nastroju

Oba programy są autoryzowane przez Oxford Mindfulness Centre przy wydziale psychiatrii Uniwersytetu w Oxfordzie.

Trening prowadzi nauczycielka certyfikowana przez Oxford Mindfulness Centre.

● 8 spotkań po 2-2,5 godziny (raz w tygodniu)
● Dzień Uważności – 6 godzin (najczęściej w sobotę)
● samodzielna praktyka w domu (na podstawie otrzymanych instrukcji, skryptów i nagrań) stanowiąca integralną część programu
● 2 konsultacje indywidualne (przed i po zakończeniu programu)
● grupa maksymalnie do 12 osób

Cena regularna treningu grupowego: 1400 PLN
Cena promocyjna: 1300 PLN przy płatności na 14 dni przed rozpoczęciem treningu.
Trening odbywa się w centrum Gdyni. Istnieje możliwość organizacji kursu w uzgodnionym miejscu na terenie Trójmiasta.

 • Tydzień 1 – Budzenie się z trybu automatycznego pilota
 • Tydzień 2 – Inny sposób bycia: branie pod uwagę ciała
 • Tydzień 3 – Skupianie rozproszonego umysłu
 • Tydzień 4 – Rozpoznawanie reaktywności
 • Tydzień 5 – Przyzwalanie i pozostawianie własnemu biegowi
 • Tydzień 6 – Umiejętne reagowanie: myśli nie są faktami
  Dzień uważności – dzień praktyki w milczeniu
 • Tydzień 7 – Jak mogę najlepiej o siebie zadbać?
 • Tydzień 8 – Podtrzymywanie i rozwijanie nowych umiejętności

Podczas treningu wykorzystywane są następujące techniki:

 • skanowanie ciała / świadomość ciała (body scan)
 • świadome oddychanie (awareness of breathing)
 • łagodne ćwiczenia fizyczne / uważna praca z ciałem (mindful movement)
 • medytacja (choiceless awareness)
 • medytacja w ruchu (walking meditation)

Uczestnik zobowiązuje się do codziennej praktyki uważności w trakcie trwania treningu.  
Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu konieczna jest obecność na minimum 80% godzin warsztatowych.
Rezygnacja z udziału najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem zajęć upoważnia do zwrotu 100% opłaty.
W przypadku rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć zastrzegamy sobie prawo do zwrotu 50% opłaty. Po tym czasie opłata nie będzie zwracana.
Jeżeli chcesz, aby płatność rozłożyć na raty skontaktuj się w tej sprawie mailowo, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

KORZYŚCI Z PRAKTYKOWANIA UWAŻNOŚCI

SPADEK POZIOMU LĘKU, NIEPOKOJU, STRESU, WYCZERPANIA I POIRYTOWANIA

ZWIĘKSZENIE AKCEPTOWANIA TRUDNYCH DOŚWIADCZEŃ

DOSTRZEGANIE MAŁYCH  PRZYJEMNOŚCI W OTACZAJĄCYM CIĘ ŚWIECIE, ZAMIAST ŻYCIA W GŁOWIE

WZROST ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ

ŁATWIEJSZA AKCEPTACJA LUDZI I ŚWIATA BEZ KONIECZNOŚCI ICH KONTROLOWANIA

POPRAWĘ UMIEJĘTNOŚCI KONCENTRACJI

BYCIE DLA SIEBIE ŻYCZLIWYM I ŁAGODNYM, SZCZEGÓLNIE KIEDY DOŚWIADCZASZ TRUDNOŚCI

OBNIŻENIE PODATNOŚCI NA DEPRESJĘ

PRZEŁAMYWANIE UTRWALONYCH I DYSFUNKCJONALNYCH SCHEMATÓW MYŚLENIA

LEPSZA KOMUNIKACJA Z INNYMI

LEPSZE SAMOPOCZUCIE I JAKOŚĆ SNU

MBCT - więcej o programie

8-tygodniowy trening umysłu mający na celu poprawę jakości życia poprzez wypracowanie nowych nawyków oraz sposobów reagowania. Łączy techniki uważności z metodami poznawczo-behawioralnymi i jest efektem wieloletnich badań naukowych Oxford Mindfulness Centre.
W codziennym życiu wzmacnia naturalną zdolność do skupiania uwagi i radzenia sobie z problemami. Przywraca dobrostan psychiczny.
Praktykowanie uważności rozwija umiejętność uświadamiania swoich myśli, emocji, odczuć z ciała i otaczającego nas środowiska. Często w naszym życiu jesteśmy zatopieni w myślach, skoncentrowani na przeszłości lub przyszłości, zapominając o obecnym momencie i osłabiając własny potencjał.
Przez praktykę mindfulness uczymy się czerpać pełne korzyści z teraźniejszości. Pozwala nam to zachować spokój w trudnych sytuacjach, zwiększa koncentrację, redukuje stres i poprawia ogólne samopoczucie.
Efektem treningu jest nabycie umiejętności pozwalających na uwolnienie się od objawów napięcia emocjonalnego, stresu oraz budowania dobrostanu.

Kurs Terapii Poznawczej Opartej na Uważności MBCT to program interwencji opartej na uważności nakierowany na pracę z negatywnymi emocjami i reaktywnymi, negatywnymi wzorcami myślenia w celu zapobiegania nawrotom zaburzeń nastroju. Program został stworzony przez naukowców: Marka Williamsa (Oksford), Johna Teasdale’a (Cambridge) i Zindela Segala (Toronto) w ramach tzw. trzeciej fali terapii poznawczej jako program zapobiegający nawrotom depresji. Rozległe badania kliniczne szybko dowiodły, że efektywność MBCT rozciąga się również na inne obszary zachwiania wewnętrznej równowagi takie jak: chroniczne wyczerpanie i stres, stany lękowe, uzależnienia, nawracające lub nieustępujące stany obniżonego nastroju.​

MBCT-L jest najnowszą adaptacją kursu MBCT dla potrzeb szerszego grona odbiorców poza kontekstem klinicznym, czyli dla każdego, kto pragnie rozwinąć swój prawdziwy potencjał do uważnego, świadomego przeżywania życia, a jednocześnie zredukować cierpienie psychiczne i nauczyć się kreatywnie z nim pracować. Program został wzbogacony o cenne praktyki wdzięczności i współczucia.

Skuteczność tej metody potwierdzają badania prowadzone przez liczne ośrodki naukowe.

Z uwagi na wielką wartość tego programu jest on obecnie udostępniany również poza kontekstem klinicznym dla wszystkich osób, które w różnym stopniu doświadczają cierpienia psychicznego (przewlekły stres, obniżony nastrój, nawracające stany lękowe, wypalenie zawodowe, trudne emocje), pragną poznać swój umysł i tkwiące w nim mechanizmy, aby w sposób wolny i świadomy, nie automatyczny, odpowiadać na trudności i życiowe kryzysy.
Praktykując Mindfulness poprawiasz jakość swojego życia, między innymi, poprzez zwiększenie odporności organizmu, poprawę jakość snu, obniżenie ciśnienia. Kiedy praktykujesz wzrasta twoja zdolność do skupienia, poprawiają się pamięć i kreatywność.
Trening jest zalecany po przebytych epizodach depresyjno-lękowych, jako jedna  z najskuteczniejszych metod profilaktyki nawrotów depresji.

Jeśli więc łapiesz się na tym, że działasz “na autopilocie” i za każdym razem, kiedy chcesz odpocząć odczuwasz gonitwę myśli – to znak, że potrzebujesz UWAŻNOŚCI!

Kurs uważności nie jest terapią ani coachingiem.
Jest to program interwencji opartej na uważności, praktyce i doświadczaniu.
W przeciwieństwie do psychoterapii nie koncentruje się na badaniu przeszłości, lecz na eksplorowaniu głębi doświadczenia umysłu w danej chwili. W przypadku MBCT ważny jest też element profilaktyki, a więc opracowania strategii radzenia sobie z negatywnymi stanami umysłu w przyszłości i z sygnałami obniżającego się nastroju.
MBCT łączy elementy terapii poznawczej z praktyką medytacyjną i ma na celu umożliwienie uczestnikom odpowiedniej reakcji na stres, ból, problemy emocjonalne, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania. Metoda uczy jak osiągnąć spokój, odzyskać czas dla siebie i poczucie sensu. Pomaga w zdefiniowaniu prawdziwych potrzeb i budowaniu relacji z bliskimi. Poprawia jakość życia.
Kurs MBCT trwa 8 tygodni i składa się z 8 cotygodniowych spotkań grupowych, w trakcie których zapoznasz się z konkretnymi praktykami uważności i ćwiczeniami poznawczymi nakierowanymi na rozpoznawanie i uwalnianie się z reaktywnych, negatywnych wzorców myślenia nakręcających spiralę cierpienia psychicznego i obniżonego nastroju. Następnie, stopniowo poznasz alternatywne sposoby świadomego odnoszenia się do trudności i uwalniania od niekorzystnych stanów umysłu. Stąd, kurs MBCT jest zasadniczo procesem praktycznym, doświadczalnym, a nie teoretycznym. Fundamentalnym aspektem programu jest pogłębianie pracy z umysłem poprzez regularną praktykę w domu (z nagraniami) pomiędzy sesjami oraz proces dopytywania w grupie (conteplative inquiry) pozwalający pogłębić doświadczenie wprowadzanych praktyk.
Kurs obejmuje również tzw. Dzień Uważności – całodniową grupową praktykę w milczeniu.

Badania dowiodły, że regularna praktyka uważności w znacznym stopniu:

 • zmniejsza poziom lęku,
 • zwiększa odporność organizmu,
 • poprawia zdolność do samoregulacji emocjonalnej,
 • zmniejsza reaktywność emocjonalną,
 • zwiększa uwagę i zdolność do skupienia,
 • poprawia pamięć, uczenie się i percepcję,
 • zmniejsza odczuwanie stresu,
 • poprawia jakość snu,
 • obniża ciśnienie krwi,
 • poprawia jakość życia,
 • zwiększa dobre samopoczucie.

więcej:

Mindfulness